กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
เลขเรียก347.012
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาล2. เขตอำนาจศาล,3. สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม