กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สัญชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องดวงดาวที่ริมขอบแดน
เลขเรียก305.9
ผู้แต่งดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
หัวเรื่อง1. คนต่างด้าว2. สัญชาติ,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม