กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สันติภาพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสงครามและสันติภาพ
เลขเรียก303.66
ผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางสังคม2. สันติภาพ,3. สงคราม
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนากับสังคม2. สันติภาพ
สำนักพิมพ์Be Healthy
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเทศไทยกับสันติภาพโลก
เลขเรียก327.1
ผู้แต่งศ.นายแพทย์ ประเวศ วะสี
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สันติภาพ,3. Human rights
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม