กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สารสนเทศศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 GISTDA
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. GISTDA - - รายงานประจำป2. สารสนเทศศาสตร,3. เทคโนโลยีอวกา,4. Geographic information system,5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม