กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม