กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - - รายงานประจำปี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - - รายงานประจำปี2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม