กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องSUMMARY THE TENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2007-2011)
เลขเรียกGP 338.9593
ผู้แต่งNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD, OFFICE OF THE
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาประเท,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,4. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไท,5. การพัฒนาสังค
สำนักพิมพ์n.p.
ปีที่พิมพ์n.d.
จำนวน 1 เล่ม