กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง13ปี กกต.นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์
เลขเรียก324.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก324.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง2. คณะกรรมการเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อคและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม