กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - รายงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง120 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย 80 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียก354.953
ผู้แต่งนนทพล นิ่มสมบุญ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - ประวัติ2. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - รายงาน,3. การคลังสาธารณะ - การตรวจสอบ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม