กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา,3. โครงการรัฐเอื้อราษฎร์,4. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม