กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม QR Code ในการจัดเก็บข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเพชราภรณ์ เทพพรมวงศ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.514 (บางส่วน) ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเพชราภรณ์ เทพพรมวงศ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม