กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิธีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ที่จะประเมินราคาที่ดินรายได้
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งเสาวรีย์ คำประคอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม