กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 55/84 ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1941 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออยู่อาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาผู้บริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการในการป้องกันการคืนที่ดินราชพัสดุแก่เจ้าของที่ดินเดิมที่ยกให้ทางราชการ หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลซื้อขายจดทะเบียนกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินในดิจิทัลไฟล์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอุไรวรรณ ปราบปัญจะ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอุไรวรรณ ปราบปัญจะ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม