กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลซื้อขายจดทะเบียนกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินในดิจิทัลไฟล์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอุไรวรรณ ปราบปัญจะ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอุไรวรรณ ปราบปัญจะ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม