กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับ Google Earth ในการสำรวจข้อมูลแปลงซื้อขายจดทะเบียนโดยใช้ iPad
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งศิริลักษณ์ ล.วีระพรรค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธาน
สำนักพิมพ์สำนังานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
เลขเรียกPO021
ผู้แต่งพูลศักดิ์ ไทยสันติสุข
หัวเรื่อง1. วิศวกรโยธา - - ปฏิบัติกา2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธาน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม