กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม สำหรับข้าราชการทุกประเภททุกระดับ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม