กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชี่ยงใหม่ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการข้อมูลราคาประเมินด้วยโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งฉันทนา ทับเงิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชี่ยงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม