กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำเข้าภาพแผนที่ ระวาง ยู ที เอ็ม สู่ Mobile Application เพื่อใช้ในการสำรวจกำหนดราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งกฤษ จงคล้ายกลาง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งกฤษ จงคล้ายกลาง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม