กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม