กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขเรียก658.56205
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- มาตรฐาน
สำนักพิมพ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม