กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินการปรับระดับชั้นเป็นลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. การบรรจุบุคคล2. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน2. การดำเนินการเลื่อนขั้น
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม