กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สิงคโปร์=A History of Singapore
เลขเรียก959.52
ผู้แต่งชีล,เอิลเนส ซี.ที.
เพ็ชรี สุมิตร,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน2. สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม