กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิพลเมือง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสิทธิชุมชนของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
เลขเรียก341.481
ผู้แต่งกิตติศักดิ์ ปรกติ
หัวเรื่อง1. สิทธิพลเมือง2. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม