กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
เลขเรียก341.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. พันธกรณี2. สิทธิมนุษยชน - ไทย,3. สิทธิมนุษยชน - สินธิสัญญา,4. กฎหมายระหว่างประเทศ,5. สนทธิสัญญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - ไทย2. พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน,3. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม