กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - - คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 3 ระหว่าง ตุลคาม 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไท2. สิทธิมนุษยชน - - คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม