กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - - ประเทศไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553-2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สิทธิมนุษยชน - - ประเทศไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม