กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - - แง่ศาสนา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน : Buddhism and human rights
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - แง่ศาสนา2. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม