กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สินค้าเกษตร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งชัยพัฒน์ สหัสกุล
หัวเรื่อง1. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า2. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า,3. สินค้าเกษตร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร --รายงานประจำปี2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- การบริหาร,3. เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ,4. ผลิตผลเกษตร -- แง่เศรษฐกิจ,5. สินค้าเกษตร
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม