กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้). พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ของประเทศไทย
เลขเรียก551.46
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาที่ดิน : พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ
เลขเรียก323.46
ผู้แต่งวสันต์ พานิช
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์,3. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมัจจุราช อันดามัน : สึนามิ
เลขเรียก363.349
ผู้แต่งเสรี ศุภราทิตย์
หัวเรื่อง1. สีนามิ2. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม