กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สื่อมวลชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งดิเลนไซเดอร์, โรเบิร์ด แอล
วรัชญ์ ครุจิต, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. สื่อมวลชน,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรองสถานการณ์ {34}สื่อรัฐ กับการเมือง เสรีภาพ อิสระภาพ และความเป็นธรรม{34}
เลขเรียก302.23
ผู้แต่งดุษฏี สินเจิมสิริ
ณรงค์ ชื่นชม, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. สื่อมวลชนกับการเมือง
สำนักพิมพ์นาริ อินโฟ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม