กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุนทรภู่. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสุนทรภู่ เกิดวังหลัง ผู้ดี{34}บางกอก{34} มหากวีกระฎุมพี มีวิชารู้เท่าทันโลก
เลขเรียก928.95
ผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
หัวเรื่อง1. สุนทรภู่2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม