กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุภาษิตและคำพังเพยไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเหมือนกับใจคล้ายกับจิต
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระโพธิญาณเณร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. สุภาษิตและคำพังเพยไทย,3. การฝึกจิต,4. ธรรมเทศนา
สำนักพิมพ์วิทยาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกวีโวหารและโบราณคดี
เลขเรียก398.99591
ผู้แต่งฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย -- สำนวนโวหาร2. สุภาษิตและคำพังเพยไทย
สำนักพิมพ์ก้าวหน้าการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2503
จำนวน 1 เล่ม