กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลงานเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง รายนาย อมรศักดิ์ กมลมาตยากูล (กับพวก) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.26 ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคล : ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังราย นายอมรศักดิ์ กมลมาตยากูล (กับพวก) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ. 26 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราวิวาส
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน2. การก่อสร้างอาคารตลาดสดและอาคารพาณิชย์
สำนักพิมพ์กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งความมายัง ธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรื้อถอนอาคารกรมสรรพากร และ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนที่ถูกเพลิงไหม้)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน2. การรื้อถอนอาคารกรมสรรพากร
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งความมายัง อธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม