กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม