กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34} กิจกรรมการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน โดยจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุที่ถือครองอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งราชันย์ สุวรรณรินทร์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการในการป้องกันการคืนที่ดินราชพัสดุแก่เจ้าของที่ดินเดิมที่ยกให้ทางราชการ หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม