กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 (กรณีอัตราค่าเช่าแตกต่างกันในแปลงเดียวกัน) ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม