กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการถือครองที่ราชพัสดุแบบยั่งยืน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระค่าเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และ แนวทางการพัฒนาระบบงานจัดประโยชน์และสัญญาเช่าในการสืบค้นข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุจากหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวนิดา โคนกระโทก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม