กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแบบบูรณาการด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนและเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน หัวข้อที่ 1 Land use and Masterplanning ในการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม