กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาค่าเช่าค้างชำระ โดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.643 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่ออยู่อาศัย รูปสหกรณ์ ในนาม สหกรณ์เคหสถานริมยม จำกัด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม