กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2479 (บางส่วน) ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 18-1-92 ไร่ รายองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เพื่อเป็นที่ตั้งทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์, อาคารศูน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.299 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 6-1-70 ไร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาค่าเช่าค้างชำระ โดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.643 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่ออยู่อาศัย รูปสหกรณ์ ในนาม สหกรณ์เคหสถานริมยม จำกัด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม