กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการบ้านธนารักษ์ไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพรรณ รอดเผือก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ด
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลป่าเลาและตำบลเสดียง อำเภอเมืองเพ็ชรบูรณ์ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ พุทธศักราช 2484
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม