กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวในที่ดินราชพัสดุ เพื่อสนับสนุนด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโมเดล Thailand 4.0
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ไตรมาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ รายนายโสภณ ฝาเฟี้ยม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเครือข่ายและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ โดยใช้เครื่องมือ I Pad หรือ Smart Phone ผ่าน Line Application
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ไตรมาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม