กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับราษฎรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23 (ปากน้ำท่ากระจาย) ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิจารณาการขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย บริษัท นครสวรรค์เจริญภัณฑ์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม