กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (นิคมโรคเรื้อนเนินสมบูรณ์) แปลงหมาเลขทะเบียนที่ ขก.252 (บางส่วน) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอกุมภวาปี โดยการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตรและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (อยู่อาศํยและประกอบการค้า) ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34}
เลขเรียกPO001 PO001
ผู้แต่งประภากร บุตรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มรายได้จากการบริหารงานที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าทรัพย์สิน โดยให้ผู้เช่าที่ดินปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุด้วย Mobile Application บน smart phone
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม