กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (อาคารราชพัสดุเลขที่ 10) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.609 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม รายนางสุจิตรา สิทธิธรรม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมธนารักษ์ผ่าน Application Line
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม