กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ลบ.616 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม