กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแก้ไขปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลรับการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม