กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งกมลภัสสร์ รัตนจินดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุร
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร และอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งรัชณีกร ไชยเชาวน์โรจน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม