กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งหทัยกาญจน์ แก้วสุกใส
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฎิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของชั้นข้อมูลและมูลค่าถนนของแปลงที่ดินในแผนที่ดิจิทัล
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งหทัยกาญจน์ แก้วสุกใส
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม