กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งรพีพรรณ รัศมีธัญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย (สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งรพีพรรณ รัศมีธัญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม